Ubezpieczenie jachtu

Mądry żeglarz przed szkodą, czyli przezorny żeglarz zawsze ubezpieczony

Znane polskie powiedzenie mówi: przezorny zawsze ubezpieczony. W szczególności zasada ta odnosi się do osób uprawiających sporty wodne, takie jak:

 • Żeglarstwo
 • Sport motorowodny
 • Kajakarstwo
 • Wioślarstwo
 • Windsurfing
 • SUP

Czy sporty wodne są niebezpieczne?

Każdy sport jest potencjalnie niebezpieczny i co pokazują doniesienia prasowe z ostatnich lat sporty motorowodne również. Duża ilość jednostek pływających na naszych akwenach wodnych, łatwość i szybkość uzyskania uprawnień sternika, brak odpowiedzialności i brawura są przyczyną wypadków na wodzie.

Środowisko wodne z definicji nie jest żywiołem człowieka, chociaż wielu ludziom tak się wydaje. Utonąć w płytkiej wodzie może nawet doświadczony pływak (udar słoneczny, wstrząs termiczny, itd.). Na pokładzie jachtu żaglowego czy łodzi motorowej też nie trudno o wypadek. Na jednostce żaglowej grozi nam uderzenie bomem w głowę, wypadnięcie za burtę, poślizgnięcie na śliskim pokładzie czy schodach albo utrata równowagi (ciała), przewrócenie się podczas zwrotu i inne.

Na łodzi motorowej, zwłaszcza ślizgowej, łatwo o wywrotkę, urazy kręgosłupa, a nawet pożar. Na szczęście poważne wypadki zdarzają się rzadko i wielu wodniaków pływa bezpiecznie przez całe lata. Jednak wypadek na wodzie może zdarzyć się każdemu. I co wtedy?

Czym jest polisa ubezpieczeniowa?

Najkrócej mówiąc, jest to dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej. Istnieje oczywiście wiele form ubezpieczenia od ryzyka. Jedne z nich są dedykowane dla żeglarzy, a inne mogą zainteresować każdego. Polisa ubezpieczeniowa, to umowa między klientem a firmą ubezpieczeniową, która przyjmuje na siebie zobowiązanie pokrycia szkód, jakie może ponieść osoba ubezpieczona.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń dla żeglarzy i motorowodniaków?

Wszystko zależy od tego jaki sport, w jakim charakterze i jak intensywnie uprawiamy. Inną polisę wykupi turysta żeglujący przez tydzień w roku na Wielkich Jeziorach Mazurskich, a inną zawodnik, biorący regularnie udział w wyścigach szybkich łodzi motorowych.

Wodniak przezorny, czyli ubezpieczony powinien rozważyć wykupienie ubezpieczenia:

 • Odpowiedzialność Cywilna
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
 • Koszty leczenia zagranicą, jeżeli planuje żeglugę poza terenem Polski
 • Casco jednostki pływającej
 • Skipper czarterujący jednostkę pływającą może ubezpieczyć OC skippera, kaucję, utratę następnych czarterów i anulowanie czarteru

Przed czym chroni ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej?

Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej (OC) chroni osobę ubezpieczoną przed szkodami wyrządzonymi innym osobom lub obiektom. Na przykład uderzenie w burtę innego jachtu i spowodowanie poważnych uszkodzeń, a koszty naprawy mogą wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych! Ruch na wodzie duży, a o wypadek nie trudno. Inny rodzaj szkód to szkody na osobie, tu koszty mogą być dużo wyższe, jeżeli spowodujemy u poszkodowanego trwały uszczerbek na zdrowiu lub smierć.

Czym jest ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)?

Jak sama nazwa wskazuje, jest to gwarancja odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu, np. złamanie nogi. W skrajnym przypadku, czyli w przypadku zgonu osoby ubezpieczonej, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci określoną sumę osobie wskazanej w umowie. Tak więc, jeżeli słyszałeś o wywróconych jachtach na środku jeziora, porażeniu prądem na skutek dotknięcia masztem linii energetycznej czy zderzeniu z udziałem łodzi motorowej, pomyśl o NNW. Niestety nie wszystkie rejsy maja swój happy end.

Do czego jest potrzebne ubezpieczenie od Kosztów Leczenia Zagranicą (KL)?

Coraz więcej polskich żeglarzy i motorowodniaków wyjeżdża na rejs po ciepłych wodach Morza Śródziemnego, Wysp Kanaryjskich czy Karaibów. W zasadzie każdy Polak jest ubezpieczony, płaci składki na ubezpieczenie zdrowotne w ZUS albo KRUS. Warto pamiętać, że w każdym kraju Unii Europejskiej występuje inny tzw. koszyk usług zdrowotnych. Wykonanie badań diagnostycznych i założenie opatrunku na głowę czy doraźna wizyta u chirurga stomatologicznego może kosztować kilkaset euro i nie jest refundowana. Sposobem na tego rodzaju niespodzianki jest właśnie ubezpieczenie KL. Warto o tym pamiętać wyjeżdzając zagranicę. Karta EKUZ czyli odpowiednik naszego ZUS działa tylko w krajach europejskich, ale tez nie daje całkowitego pokrycia kosztów leczenia.

Jakie są specjalne ubezpieczenia dla żeglarzy?

Szybki rozwój żeglarstwa i innych sportów wodnych w Polsce spotkał się z adekwatną reakcją towarzystw ubezpieczeniowych. Zarówno duże firmy od dawna działające w Polsce, jak i zagraniczne, które niedawno weszły na nasz rynek, przygotowały bardzo bogatą ofertę ubezpieczeń dla miłośników sportów wodnych.

 • OC Skippera
 • Ubezpieczenie kaucji
 • Ubezpieczenie utraty kolejnych czarterów
 • Ubezpieczenie anulowania czarteru
 • Casco jednostki pływającej

Czy żeglarzowi potrzebne jest ubezpieczenie OC Skippera?

Jak najbardziej jest potrzebne osobie odpowiedzialnej za jacht i załogę, czyli sternikowi/kapitanowi/skipperowi. Nawet jeżeli osoba odpowiedzialna nie posiada żadnych uprawnień (czarter bez patentu), to w świetle prawa ma takie same obowiązki, jak dyplomowany kapitan statku. Musi dbać o bezpieczeństwo załogi i jachtu. W zależności od treści zawartej umowy OC Skippera może chronić przed roszczeniami własnej załogi i innych osób, a nawet przed następstwami rażącego niedbalstwa sternika. Skipper osobiście odpowiada za szkody osobowe i rzeczowe całym swoim obecnym i przyszłym majątkiem. Z tego powodu nie warto ryzykować i lepiej mieć polisę OC Skippera. Pamiętajmy, że większość polis OC w życiu prywatnym, które kupujemy wraz z ubezpieczeniem domu czy mieszkania nie zawiera odpowiedzialności na czarterowanych jednostkach pływających. Warto to sprawdzić zanim wejdziemy na pokład.

OC Skippera pokrywa nie tylko koszty wyrządzone na osobie lub rzeczy, ale również szkody wyrządzone przez rażące niedbalstwo oraz koszty ochrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami.

Kiedy warto wykupić ubezpieczenie kaucji?

Zawarcie umowy czarterowej wiąże się z koniecznością zdeponowania kaucji w gotówce lub zablokowania środków na karcie. W przypadku czarteru jachtu morskiego na Morzu Śródziemnym wysokość kaucji wynosi przeciętnie 1500-2500 tys. Euro, w przypadku czarteru żagłówki czy housebot’a na Mazurach od 1000 do 4000 zł. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek strat, np. rys na burtach, otarć żelkotu, uszkodzenia luku dziobowego przez szoty foka, armator potrąca część kaucji na poczet poniesionych strat. Nie tak rzadko się zdarza, że czarterujący traci całą kaucję. Jak temu zaradzić?

Warto ubezpieczyć kaucję! Wtedy mamy gwarancje, że bez względu na wyrządzone szkody, po zakończeniu rejsu cała kaucja powróci do nas!

Jak mówią polscy żeglarze pływający w Chorwacji, są trzy rodzaje zwrotów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę i zwrot kaucji na zakończenie rejsu!

Kiedy warto wykupić ubezpieczenie od utraty kolejnych czarterów?

Zdarza się, że wyrządzona przez nas szkoda w wyczarterowanej jednostce spowoduje, że wymaga ona natychmiastowej naprawy lub jest ona niezdatna do dalszej eksploatacji. Wtedy Armator ma prawo obciążenia nas kosztami za odwołane kolejne czartery, które miał już zakontraktowane. Jeżeli uszkodzimy łódź na początku sezonu, to koszty tej odpowiedzialności mogą być ogromne. Warto rozważyć ubezpieczenie w takim zakresie odpowiedzialności.

Kiedy warto wykupić ubezpieczenie anulowania czarteru?

W życiu zdarzają się różne nieprzewidziane zdarzenia losowe. Często występują one przed naszym planowanym urlopem czy wyjazdem. Ubezpieczenie anulowania czarteru pokryje koszty czarteru, jakie wynikają z podpisanej przez nas umowy.

W jakich okolicznościach zadziała ta polisa? W przypadku śmierci, poważnego wypadku lub poważnej, niespodziewanej choroby ubezpieczonego, jego współmałżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwa, dziadków, wnuków, teściów. A także w przypadku uszkodzenia mienia należącego do ubezpieczonego w przypadku znaczących szkód w nieruchomościach spowodowanych ogniem, zdarzeniami naturalnymi lub celowymi działaniami przestępczymi osób trzecich, o ile obecność ubezpieczonego jest istotna dla potrzeb określenia zakresu szkody.

Dlaczego warto ubezpieczać naszą jednostkę pływającą w zakresie Casco?

Casco to ubezpieczenie jednostki pływającej od uszkodzenia, szkody całkowitej i kradzieży. Na rynku kilka firm oferuje ubezpieczenie jednostek pływających w zakresie Casco, jednak warunki ubezpieczenia potrafią znacznie różnić się od siebie.

Warunki ubezpieczenia zależą od obszaru żeglugi (czy Polska czy zagranica, czy wody śródlądowe czy morskie), wieku naszej łodzi oraz sposobu użytkowania (czarter, komercja, użytkowanie specjalistyczne np. WOPR czy rekreacja). Od tego oraz parametrów techniczch (np. długość, moc silnika) jednostki jest też uzależniona składka ubezpieczenia.

Nie wszystkie oferty Casco jachtów są na zasadach all risk, często jest to katalog zamkniety zdarzeń, które są objęte ochroną ubezpieczeniową. Nie działa to tak jak w polisach komunikacyjnych.

Zdecydowana większość oferowanych na polskim rynku ubezpieczeń Casco jachtów zawiera udział własny, którego nie można wykupić. Udział własny jest przy szkodach częściowych i kradzieży, nie ma przy szkodach całkowitych (nie będących kradzieżą).

Ubezpiueczenie Casco może wykupić właściciel lub armator, nie może wykupić osoba czarterująca jednostkę.

Ubezpieczenia skipperskie są produktem uzupełniającym do ubezpieczenia jednostki, które powinien posiadać właściciel czy armator. Nie można przerzucić ubezpieczenia casco na osoby czarterujące od nas łódź, jacht czy skuter wodny.

Dobór polisy Casco zawsze powinien być indywidualny i musi uwzględniać potrzeby armatora i specyfikę jego użytkowania łodzi. Jest to szczegónie ważne gdy zależy nam na ochronie przed kradzieżą jednostki, ponieważ tu są największe różnice między Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w wymaganiach co do zabezpieczenia przed kradzieżą i przechowywania jednostki w sezonie eksploatacji na wodzie i po sezonie.

Jak można wykupić ubezpieczenie dla żeglarzy?

Zapraszamy do kontaktu, doradzimy, przybliżymy zapisy warunków ubezpieczenia i przygotujemy ofertę spełniającą Państwa potrzeby i oczekiwania.

Podsumowanie

Posiadanie ubezpieczenia, to mniejsze ryzyko strat i większe bezpieczeństwo załogi i sternika. A większe bezpieczeństwo, to mniejszy stres i większa radość z żeglowania.

Przezorny żeglarz zawsze ubezpieczony (przed szkodą)!